Khoa-hoc-tao-blog-mien-phi-voi-blogger

Tạo Blog miễn phí với Blogger

Bạn sẽ học được gì trong khóa học này?

Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn để có thể tạo và hoàn thiện 1 blog của mình dựa trên nền tảng Miễn phí của Google, đó là Blogger. Sau khi học xong khóa học này, bạn có thể tạo ra hàng trăm Blog khác nhau hoàn toàn miễn phí.

Nội dung khóa học

  • Giới thiệu về nền tảng Blogger
  • Cài đặt Blog với Blogger
  • Tạo bài viết đầu tiên trên Blog
  • Thay đổi giao diện cho Blog
  • Tùy chỉnh cục bộ và nội dung Blog
  • Thay đổi tên miền riêng cho Blog

Bạn không cần phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập. Khóa học này Xuân để dành tặng cho các bạn. Bấm vào từng bài học và học nó ngay

Scroll to Top